E-Plus Badminton Asia Team Championships 2018

06 - 11 February, Malaysia

MATCH SCHEDULE

ROUND 1ROUND 2ROUND 3ROUND 4
1
China
 
China
 
2
India
 
3-1
China
 
3
Malaysia
 
3-1
Malaysia
 
4
Hong Kong China
 
3-0
Indonesia
5
Thailand
 
3-1
Korea
 
6
Korea
 
3-1
Indonesia
 
7
Japan
 
3-2
Indonesia
 
8
Indonesia
 
3-0